informacje o kancelarii,biuro rachunkowe Kraków, uslugi ksiegowe Kraków, doradca podatkowy Kraków, doradztwo podatkowe, księgowość, kancelaria podatkowa, urz±d skarbowy, Kraków, rozliczenia PIT CIT VAT ZUS, deklaracje podatkowe, księga handlowa, książka przychodów i rozchodów , rachunkowo¶ć, Krakowska Kancelaria Podatkowa, Kulis
   

doradca podatkowy Kraków 4
usługi księgowe Kraków
biuro rachunkowe Kraków 23
usługi księgowe Kraków 55
doradca podatkowy Kraków 57
biuro rachunkowe w Krakowie
Krakowska Kancelaria Podatkowa działa od  1996 r. Właścicielami   są Joanna Kulis
i Wojciech Kulis posiadający pełne uprawnienia do wykonywania usług doradztwa podatkowego na podstawie wpisów na listę doradców podatkowych Ministra Finansów. Od roku 1999 posiadamy własną siedzibę przy ul. Krowoderskich Zuchów mieszczącą się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Skarbowego. Nie ograniczamy naszej działalności do województwa małopolskiego. Nasi klienci prowadzą działalność gospodarczą w różnych rejonach Polski a także za granicą.


Prowadzenie księgowości, jak również spraw kadrowo-płacowych przez naszą Kancelarię poprawia efektywność funkcjonowania podmiotu gospodarczego poprzez:

 • gwarancję bezpieczeństwa - bierzemy pełną odpowiedzialność za prowa- dzanie dokumentacji podatkowej,
 • znaczącą redukcję kosztów - nie ma  potrzeby  tworzenia  odrębnego  działu księgowości;   bież±ce,   profesjonalne   doradztwo   podatkowe  zawarte  jest
  w cenie obsługi księgowej,
 • oszczędność czasu - pozwalamy zapomnieć o terminach, sprawozdaniach, wizytach w urzędach (wszelkie kontrole realizowanie są w siedzibie Kancelarii), na podstawie udzielonych pełnomocnictw dbamy w imieniu naszych klientów o wszelkie kwestie formalne (np. procedury rejestracyjne, wyjaśniające, odwoławcze).


Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług:

 • jesteśmy członkami Krajowej Izby Doradców Podatkowych (www.krdp.pl) oraz Klubu Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie, stowarzyszenia skupiającego wybitnych doradców podatkowych z całego kraju,
 • wyjątkowo dokładnie sprawdzamy otrzymywane dokumenty, stosujemy zasadę podwójnej kontroli zawsze potwierdzanej na każdym dokumencie,
 • w sytuacjach braku jednoznacznych unormowań w przepisach lub niejednoznacznych wykładni zabezpieczamy podejmowane decyzje pisemnymi interpretacjami Urzędów Skarbowych, pozyskiwanymi dla konkretnych Klientów,
 • nasi pracownicy posiadają doskonałe przygotowanie z zakresu prawa i rachu- nkowości, poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach oraz konferencjach stale podnosimy nasze kwalifikacje,
 • nasza firma jest nowocześnie wyposażona, działamy w oparciu o najwyższej jakości oprogramowanie,
 • zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym gwarantujemy bezterminowe zachowanie tajemnicy wszelkich informacji dotyczących naszych Klientów.Posiadamy ubezpieczenie OC dla doradców podatkowych na kwotę gwarancyjn± 150.000,- zł. od jednorazowo popełnionego błędu (w całym okresie działalności firma nie korzystała z wypłaty odszkodowania).


Atutem naszej Kancelarii jest możliwość bieżącego kontaktu Klient - Doradca Podatkowy.


Prawidłowo prowadzona dokumentacja to jedno, my dbamy także o osią- gnięcie stabilizacji finansowej i wybór właściwej strategii rozwoju przez naszych Klientów.


Doradcy Podatkowi
Joanna Kulis
Wojciech Kulis

Nr Wp. Min. Fin. 05646,06585